Bokningsregler

Kommunhoppets aktiviteter är avsedda för att gynna föreningens medlemmar och därför kan endast medlemmar i föreningen boka aktiviteterna. Många av föreningens aktiviteter är prissatta med reducerat pris som delvis bekostas via medlemsavgifter, därav att platserna är begränsade. 


Nedan finns de få bokningsregler som varje medlem behöver ta hänsyn till. Bokningsreglerna kan komma att ändras med tiden.

Detta gäller vid bokning


§1.      Giltigt medlemskap krävs


  1. Endast medlemmar i Kommunhoppet kan boka vafritt antal aktiviteter och platser av Kommunhoppets utbud.
    Vid bokning av aktivitet kontrolleras att ett giltligt medlemskap finns.
  2. Medlem kan boka medlemsvän på valfri aktivitet. Med medlemsvän avser person som är familj eller vän till medlemmen.

§2.      Bokning är personligt bindande


Bokad plats är personlig och kan inte överlåtas till annan medlem. Medlem som bokat plats åt medlemsvänner, måste själv delta på aktiviteten för att medlemsvänner ska få delta. Medlemsvänsplatser är obundet och kan överlåtas till annan person än vad som vid bokningstillfället var tänkt, dock ansvarar bokade medlem för medföljande medlemsvänner.


§3.      Betalning


En bokningsbekräftelse skickas ut till bokande medlem efter att kontroll av medlemskap och platstillgänglighet gjorts. Bokade platser är reserverade fram tills att betalning erlagts. Betalning av bokad aktivitet ska vara föreningen tillhanda inom sju (7) kalenderdagar från det att en bokningsbekräftelse mottagits av bokande medlem. Om betalning uteblir, avbokas aktiviteten med automatik från dag åtta (8). Vid kortare tidsfrist till aktivitetsdagen, ska betalning erläggas samma dag som bokningsbekräftelsen ankommit. 
Betalning görs via Swish eller Bankgiro
Swish: 123 140 60 08
Bankgiro: 5734-1091


§4.      Avbokning


Om bokad person/personer inte kan delta på bokad aktivitet, måste medlemmen avboka sina platser. Vid avbokning återbetalas inte erlagd avgift. 


§5.      Inställt evenemang


Om ett evenemang ställs in av Kommunhoppet eller av arrangören, meddelas anmälda deltagare senast samma dag. Vid inställt event, återbetalas inbetald deltagaravgift.