Hedersmedlemmar


Föreningens styrelse kan utse hedersmedlemmar för att uppmärksamma vissa medlemmar som främjat föreningen på ett postitivt sätt.
Ny hedersmedlem presenteras av styrelsen på årsmötet.

våra hedersmedlemmar erbjuds

Fritt medlemskap

Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift. 

Fritt deltagande

Som hedersmedlem är man välkommen att delta på vissa av föreningens aktiviteter utan kostnad. 

våra Hedersmedlemmar

Birgitta Andersson

Hedersmedlem sedan länge 

Birgitta Andersson arbetade som skoladministratör innan sin pension 2009. Hon var en av grundarna till föreningen och utsågs av efterträdande styrelse till hedersmedlem. 

Beryl Augustinsson

Hedersmedlem sedan 2021

Hedersmedlem sedan 2021. 

Beryl började som medlem när föreningen bildades 1993 och blev under tidens gång allt mer involverad i föreningen genom sitt engagemang och intresse av att hitta på roliga aktiviteter för medlemmarna.
- ”Vi hade jätteroligt, framförallt på Kommuniaderna när alla var med, även de som satt i ledningen”.
Beryl avslutade sin anställning 2011 för att bli pensionär och samtidigt klev hon av sitt förtroendeuppdrag i föreningen som kassör.

Inga-Britt Jönsson

Hedersmedlem sedan 2022

Hedersmedlem sedan 2022


Inga-Britt började i Östra Göinge kommun 2000 och har varit medlem i föreningen sedan 2001. Nu är hon en pensionerad och på sin fritid motionerar hon mycket ute i naturen. Samspelet mellan kropp, själ och ande är Inga-Britts motto. Inga-Briit deltar ofta på föreningens aktiviteter och är en god ambassadör för föreningen då hon gärna pratar gott om såväl föreningen och sin tidigare arbetsgivare. 

Robin Hermansson

Hedersmedlem sedan 2023

Hedersmedlem sedan 2023

Robin Hermansson arbetar inom Östra Göinge kommun som Kommunalarbetare. Robin har arbetat inom kommunen sedan 2014 och har varit medlem i föreningen lika länge. 

På fritiden ser vi Robban ofta hjälpa andra föreningar i deras arbete, bland annat på bilbingo och idrottsmatcher.