Om oss

Personalföreningen för dig i Östra göinge & Osby!


Kommunhoppet är en i kommunen fristående personalförening. Personalklubbens uppgift ät att på bästa möjliga sätt positivt utveckla de anställdas trivsel, välbefinnande och möjlighet till rekreation.


Kommunhoppet vill ge personalen möjligheter att på ett roligt och trivsamt sätt lära känna sina arbetskamrater utanför arbetet. Målet är att ta bort gränser och murar mellan verksamheterna och öka gemenskapen hos kommunens anställda, kommunägda bolag och pensionärer som tidigare arbetat inom kommunen och bolagen.

Läs föreningens stadgar här

Vår historia

Föreningen har sedan starten 1993 varit en stabil förening som genom åren följt kommunens utveckling och medlemmarnas intressen. Under åren som passerat, har föreningen gått från att vara en liten personalklubb på Snapphaneskolan i Knislinge till att bli en trevlig personalförmån för alla  som valt att arbeta inom Östra Göinge  Kommun och av kommunen ägda bolag. År 2021 gick även Osby kommun in i föreningen.

Med ett medlemsantal på ca 600personer, är Kommunhoppet en av kommunens största förening för vuxna. Idag är ca 43% av alla anställda medlemmar och vi hoppas att uppnå att minst varannan anställd är medlem inom de närmsta åren.

1993

2017

2020

2021

1993 samlades några anställda i matsalen på Snapphaneskolan, Knilsinge, för att skapa en personalklubb. Förslaget klubbades igenom och föreningen bildades.

Förslag på årsmötet om avveckling av föreningen. Medlemmarna vill ha kvar föreningen och en ny styrelse väljs.

Nya stadgar gör att föreningen beviljas ett officiellt organisationsnummer hos Skatteverket

Föreningen utökas med anställda och pensionärer från Osby Kommun och av kommunen ägda bolag.

Styrelse

Per-Göran eriksson

Ordförande 

Dan Nilsson

Ledamot 

Gunnel Sturesson

Ledamot 

caroline Ekdahl

Kassör

Pia Persson

Ledamot

Ylva Malm Ekvall, Jessica Nilsson

Revisorer